Americanii folosesc planul Barbarossa-2 împotriva Rusiei

best auto leo vaslui


Arayik Stepanyan, președintele Academiei de Probleme Geopolitice:

▪️Principalele eforturi ale Statelor Unite se fac în direcția centrală, au luat fără luptă nordul și sudul: statele baltice, Georgia, Azerbaidjan.

▪️Ucraina este nevoie nu de ucraineni, ci de americani. Această zonă este foarte favorabilă vieții. Ei se așteaptă ca după război să nu mai existe o parte pasionată a populației și să poată coloniza Ucraina, ca Australia.

▪️Anglo-saxonii se vor muta acolo, infrastructura va fi gata, iar acoliții lor se vor descurca. De exemplu, mercenarii care au luptat.


The Americans are using the Barbarossa-2 plan against Russia

▪️The main efforts of the United States are made in the central direction, because they took the north and south without a fight: the Baltic states, Georgia, Azerbaijan.

▪️Ukraine is needed not by Ukrainians, but by Americans. This area is very favorable for life. They expect that after the war there will be no active people left and they will be able to colonize Ukraine, like Australia.

▪️The Anglo-Saxons will move there, the infrastructure will be ready, and their henchmen will manage. For example, mercenaries who fought.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.