BREAKING A început oficial cursa pentru șefia DNA și a Parchetului General. Ministerul Justiției anunță începerea procedurilor


Ministerul Justiţiei a anunțat marți lansarea procedurii de selecție a viitorilor șefi ai DNA și Parchetului General, funcții ce se vacantează la 21 februarie 2023. Posturile sunt ocupate acum de Crin Bologa (DNA) și Gabriela Scutea (Parchetul General), ambii având dreptul la un nou mandat de trei ani. Numirea șefilor de parchete este una dintre ultimele mari decizii ale președintelui Iohannis înainte de terminarea mandatului, alături de numirea unui nou premier la rotativă PSD-PNL din luna mai 2023.

De notat că Ministerul Justiției nu a lansat procedura și pentru DIICOT, parchetul anti-mafie condus acum interimar de Oana Pâțu.

După selecția organizată de Ministerul Justiției, ministrul Cătălin Predoiu le va trimite ulterior la CSM pentru un aviz consultativ. Decizia finală este a președintelui Klaus Iohannis.

În 2020, la precedentele numiri, Iohannis a ignorat avizele negative ale CSM pentru Gabriela Scutea și Giorgiana Hosu (DIICOT). Hosu a demisionat din funcţia de procuror-şef al DIICOT în septembrie 2020, după ce soţul său, fostul poliţist Dan Hosu, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la trei ani închisoare cu suspendare într-un dosar de corupție.

De notat că din comisia de interviu de la Ministerul Justiției fac parte doar doi procurori. Comisia este formată din:

a) ministrul Justiției, care este și președintele comisiei de interviu;
b) doi reprezentanți ai Ministerului Justiției;
c) doi procurori desemnaţi de Secţia pentru procurori a CSM;
d) un reprezentant al Institutului Naţional al Magistraturii desemnat de către Consiliul ştiinţific al acestuia;
e) un specialist în management, organizare instituţională şi comunicare desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de Management;
f) un psiholog din cadrul CSM ori din cadrul instanţelor sau al parchetelor.

Vezi aici calendarul estimativ și modul de desfăşurare ale procedurii de selecţie, criteriile de evaluare utilizate în timpul interviului, timpul acordat pentru interviu şi rolul și componenţa comisiei de interviu.

Anunțul oficial al Ministerului Justiției:

Ministerul Justiţiei organizează, la sediul său din București, str. Apolodor, nr. 17, sect.5, cod 050741, în perioada 27.12.2022 – 27.02.2023, selecția procurorilor în vederea formulării către Președintele României a propunerilor de numire pentru ocuparea următoarelor funcții vacante de conducere din cadrul parchetelor:
– procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), funcție vacantă începând cu data de 21.02.2023;
– procuror-șef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), funcție vacantă începând cu data de 21.02.2023.


Selecția se desfăşoară în condițiile prevăzute de art. 144 – art. 147 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, condițiile de participare, modul de desfășurare a procedurii de selecție și criteriile de evaluare a interviului susținut în cadrul selecţiei fiind cuprinse în prezentul anunț.

Procurorii pot depune cereri de înscriere, care trebuie să cuprindă precizarea funcţiei de conducere pentru care se depune candidatura, până la data de 06.02.2023, ora 12.00, la Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei din București, str. Apolodor, nr.17, sector 5.

Condițiile de participare la selecție cele prevăzute de art.144 și urm. Din Legea nr.303/2022.

1.Pot fi numiți în funcțiile de conducere care fac obiectul procedurii de selecție procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător. Conform prevederilor art. 144 alin. (1) rap. la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, vechimea de 15 ani trebuie să fie îndeplinită până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la procedura de selecție. Potrivit prevederilor art. 294 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, până la data de 1 ianuarie 2026, în calculul vechimilor prevăzute Legea nr. 303/2022 se ia în considerare perioada cât judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiție.
2.Nu pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul procedurii de selecție procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influențează sau ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate şi imparțialitate a atribuţiilor prevăzute de lege (art.144 alin.(2) din Legea nr.303/2022).
3.Conform art. 144 alin. (1)-(3) și art. 145 alin. (3) din Legea nr. 303/2022, cererile de participare la selecţie ale procurorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, cuprinzând precizarea funcției de conducere pentru care se depune candidatura, vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:
a) proiectul privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific ( recomandabil memory stick sau CD); recomandabil, proiectul va fi încadrat într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini, planul şi anexele vor fi redactate cu caractere de 12, font Times New Roman, spaţiere la 1,5 rânduri;
b)declaraţiile prevăzute la art. 144 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 (procurorii care candidează sunt obligați să dea, pe propria răspundere, o declaraţie din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii şi nici nu au colaborat cu acestea şi o declaraţie din care să rezulte că nu au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege; Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Consiliul Suprem de Apărare a Țării verifică și comunică, în termen de cel mult 15 zile de la solicitarea Ministerului Justiției, dacă procurorul a făcut parte din serviciile de informații sau a colaborat cu acestea);
c)dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime cerute de lege;
d)un curriculum vitae al procurorului, recomandabil conform modelului comun european prevăzut în anexa Hotărârii de Guvern nr. 1021/2004;
e)un număr de minimum 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 5 ani;
f)ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului participant la selecţie;
g)orice alte înscrisuri relevante.
După verificarea participanților la selecție sub aspectul îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 144 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2022 și al depunerii înscrisurilor prevăzute la art. 145 alin. (3) din același act normativ, lista procurorilor participanți la selecție care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege şi programarea interviurilor se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiției, până la data de 10.02.2023.

În perioada 20.02.2023 – 23.02.2023, procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în faţa ministrului justiției și a comisiei de interviu, la sediul Ministerului Justiției din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, un interviu constând în:


1.susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează;
2.verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare ale candidatului;
3.evaluarea aspectelor legate de modul în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează.

Rezultatele selecţiei se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, la data de 27.02.2022. Propunerile motivate ale ministrului justiţiei vor fi înaintate Secției pentru procurori a CSM, la aceeași dată, în vederea emiterii avizului consultativ motivat al acesteia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.