Comune rămase fără bani! CJ Vaslui ajută UAT-urile aflate în stare de extremă dificultate

Mai multe comune din județul Vaslui vor primi un ajutor de urgență, în urma rectificării a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022. Conform rectificării bugetare, la capitolul „alte servicii publice generale”, fondurile se suplimentează cu suma de

1.000.000 lei, din care 500.000 lei la fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale și 500.000 lei la transferuri între unități ale administrației publice locale pentru următoarele UAT-uri aflate în stare de extremă dificultate: comuna Perieni – 100.000 lei; comuna Pochidia – 100.000 lei; comuna Puiești – 200.000 lei; comuna Voinești – 100.000 lei.

„În sinteză, proiectul bugetului local rectificat al județului Vaslui, pe anul 2022, cuprinde modificări, atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli. Se propune suplimentarea veniturilor totale cu suma de 8.337.000 lei, cu următoarea structură: sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului cu suma de 4.679.000 lei, sume defalcate din TVA pentru drumuri cu suma de 2.768.000 lei, contribuția de întreținere a persoanelor asistate cu suma de 400.000 lei și subvenții de la bugetul de stat cu suma de 490.000 lei” , se arată în raportul la proiectul de hotărâre.

La partea de cheltuieli totale, propunerea de suplimentare a fondurilor este în sumă de 8.539.407 lei. Cheltuielile de personal se suplimentează cu 3.300 lei, cheltuielile cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 2.806.310 lei, fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale se suplimentează cu suma de 500.000 lei, transferurile între unități ale administrației publice se suplimentează cu suma de 570.000 lei, cheltuielile cu asistența socială se suplimentează cu suma de 3.209.000 lei etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.