Guvernul Ciucă a fost de acord ca România să plătească dobânzi la împrumuturile acordate Ucrainei de UE

best auto leo vaslui

Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de lege care reglementează participarea României la garanţiile pentru asistenţa macrofinanciară excepţională acordată Ucrainei de UE, contribuţia ţării noastre la suma totală garantată fiind de 60.453.864 euro.

Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de lege are la bază Decizia (UE) 2022/1628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201.

Prin actul normativ se reglementează cadrul legal pentru a permite participarea României la garanţiile acordate de către statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională acordată Ucrainei de către UE, precum şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, pentru semnarea Acordului de garantare dintre România şi Comisia Europeană.

De asemenea, prin acest proiect de lege se instituie o derogare de la prevederile art. 4 din OUG nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008.

Totodată, actul normativ cuprinde elemente legate de intrarea în vigoare a acordului de garantare şi aplicarea acestuia, asimilarea obligaţiilor ce revin României în acest acord cu cele de natura datoriei publice guvernamentale, aspecte legate de sursele de acoperire a obligaţiilor asumate, în cazul riscului de executare a garanţiei, precum şi destinaţia sumelor recuperate.

Acordul de garantare va fi semnat de partea română după aprobarea legii de către Parlament, mai precizează Guvernul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.