Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei mai are de așteptat

best auto leo vaslui


Consiliul Județean Vaslui nu reușește să găsească o firmă care să reabiliteze monumentul istoric Podul Doamnei. Ultima tentativă, organizarea licitației pentru realizarea serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice, care trebuia să aibă loc săptămâna aceasta, a fost un eșec, din cauza lipsei firmelor serioase care să se înscrie.


Licitaţia pentru reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei din Vaslui a fost anulată de către Consiliul Judeţean Vaslui după ce, până la termenul de înscriere dat de instituție pentru a găsi o firmă interesată să realizeze serviciile de elaborare a documentaţiei tehnico-economice pentru respectiva investiţie nu s-au prezentat decât firme cu oferte inacceptabile şi/sau neconforme.

Monument istoric datând din anul 1841, Podul Doamnei de la Costești necesită reabilitarea urgentă, aflându-se în pragul distrugerii totale. Acest lucru este recunoscut de către conducerea Consiliului Județean, care a propus, într-o ședință din iunie, un proiect de hotărâre în valoare de 24-25 de milioane lei pentru reabilitarea acestui obiectiv.  

„Reabilitarea cât mai urgentă a „Podului Doamnei” înseamnă salvarea de la pieire a unui obiectiv plin de încărcătură istorică”, se spune în proiectul de hotărâre „privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea monumentului istoric” localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” aflat pe masa de ședință a consilierilor județeni.

Podul se află într-o stare avansată de degradare, motiv pentru care reabilitarea este urgentă. Valoare investiţiei variază între limitele 24.000.000 – 25.000.000 lei, fără T.V.A.. În preţ se includ următoarele obiecte: consolidare – restaurare pod; amenajare albie pentru indepărtarea apelor meteorice stagnante; parcare 30 locuri; drum de acces; iluminat arhitectural. În acest preț estimat nu sunt incluse cheltuielile pentru documentaţia tehnică: expertiza tehnică, studiul geotehnic, analize laborator, expertiza biologică, DALI, PTh, DTAC, deviz general.

„Podul are o lungime de 90 m, două declivităţi longitudinale simetrice în raport cu centrul podului şi o zidărie clasică, pe arce în plin cintru, cu un aspect deosebit de frumos, datorat mai cu seamă culorii rocilor folosite la zidirea acestuia. Puţine poduri din ţară ating asemenea calităţi performante”, se spunea în proiect.

Sursele identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate sunt fie o finanţare nerambursabilă prin Programul operaţional, fie o finanțare locală de la bugetul local al județului Vaslui.

„În luna octombrie 2021, Ministerul Culturii, prin Institutul Național al Patrimoniului, lansează sesiunea de finanțare TMI-I/2022 pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice – Subprogramul Proiectare (elaborarea documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice). Prin această linie de finanțare se pot obține sume nerambursabile în cuantum de 140.000 lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte de anvergură și complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare: DALI,PT, DTAC și DE. Având în vedere importanța monumentului istoric și necesitatea unei intervenții urgente asupra acestuia, pentru evita pierderea definitivă a unei dovezi istorice din perioada medievală pe teritoriul județului Vaslui, precum și valoarea foarte mare a unei astfel de investiții este necesară inițierea unui proiect destinat reabilitării și punerii în valoare”, se mai arată în proiectul de hotărâre amintit.

„Podul Doamnei datează din anul 1841 şi se află pe teritoriul satului Chiţcani, comuna Costeşti, judeţul Vaslui. Podul este situat pe DN 24, la km 97, la circa 72 m est de șosea (pe drumul ce leagă localitatea Roșiești de șoseaua Vaslui – Bârlad). În lista monumentelor istorice din anul 2015 podul figurează la numărul 258, având codul de clasificare VS-II-m-A-06781. Din anul 2019 obiectivul figurează în domeniul public al Consiliului Judeţean Vaslui. „Podul Doamnei” a fost proiectat cu trei deschideri. În anul 1886 înregistrează prima reparaţie, construcţia având la acel moment 5 deschideri. Nu se știe dacă podul s-a executat de la început cu cinci deschideri sau dacă s-au construit inițial trei deschideri (după cum era specificat în proiect) și ulterior s-au executat alte două deschideri. „Podul Doamnei” din Chițcani a fost scos din circulație în anul 1981 și a intrat în conservare, fiind considerat monument de arhitectură medievală de clasă A. În cei 40 de ani de la scoaterea din circulaţie podul s-a aflat în uitare totală, considerent pentru care, sub acţiunea factorilor de stres s-a degradat foarte mult. Cel mai agresiv factor de stres este, de fapt, cel antropogen, respectiv lipsa de implicare a factorilor responsabili în întreţinerea obiectivului. Podul este din zidărie de piatră de calcar şi de gresie. În prezent este atât de distrus, încât nici circulaţia pietonală nu mai este sigură. Degradările au evoluat rapid în ultima perioadă, datorită stării generale proaste în care se găseşte acesta. Parte din structura podului s-a prăbuşit şi, dacă nu se iau măsuri urgente de intervenţie, urmează alte prăbuşiri”, se preciza în proiectul de hotărâre aprobat de consilierii județeni.

VASLUI AZI


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.