TOȚI ROMÂNII CARE ÎȘI SCHIMBĂ BULETINUL TREBUIE SĂ ȘTIE!

best auto leo vaslui


Cartea de identitate (buletinul) este documentul obligatoriu pe care orice român cu vârsta de 14 ani trebuie să îl dețină. Însă, care sunt procedurile pentru obțirea buletinuui în România?


În primul rând, că cererea pentru eliberarea cărții de identitate se depune personal de către titular, iar documentul se ridică tot de către titular. Buletinul/Cartea de identitate se eliberează în mod normal într-un termen de 30 de zile (dar se poate și mai devreme de atât) de la depunerea actelor, el putând fi prelungit cu încă 15 zile cel mult.


Care sunt actele necesare pentru eliberarea buletinului

Minorii cu vârsta de 14 ani, la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor trebuie să se prezinte neapărat cu unul dintre părinți sau cu reprezentantul legal. Dacă părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate va fi semnată de părintele la care minorul are domiciliul legal.

Dacă minorul a fost încredințat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinți, dar locuiește la celălalt părinte, este necesară declarația de consimțământ a acelui părinte, din care să reiasă că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește. La poliție, sunt obligatorii următoarele documente:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât de părinte sau reprezentantul legal;
 • Certificatul de naștere în original și copie;
 • Actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
 • Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, în original și copie;
 • Certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorț, dacă părinții sunt divorțați, în original și copie;

Chitanța ce reprezintă contravaloarea cărții de identitate de 7 lei care se poate achita la orice oficiu al Poștei Române, la CEC Bank sau chiar la ghișeul unde se depun actele.


Documente necesare pentru eliberarea buletinului la împlinirea vârstei de 18 ani

Chiar și pentru cei care au împlinit 18 ani este nevoie de prezența unuia dintre părinți atunci când își depun actele necesare pentru cartea de identitate.

 • cererea pentru eliberare buletin;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă;
 • extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

CITEŞTE ŞI: ROMÂNII VOR PUTEA FACE PLĂȚI CONTACTLESS CU CĂRȚILE DE IDENTITATE. DESPRE CE TIP DE BULETINE ESTE VORBA


 Acte necesare pentru schimbarea buletinului expirat

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Acte necesare pentu schimbarea cărții de identitate pierdută, furată sau distrusă

 • cerere pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate, în cazul deteriorării;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere sau paşaport pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

VEZI ȘI: PRIMELE BULETINE ELECTRONICE AU FOST ELIBERATE! POSESORII SUNT 24 DE TINERI DIN CLUJ-NAPOCA. „TOTUL E MAI SIMPLU”

Acte necesare pentru cartea de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când cineva nu are toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate, dar și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Cartea provizorie de identitate are valabilitate de 1 an.

 •  cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii tip: 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui  de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de  reședinta, original si copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii , adică 1 leu – se achită la ghișeu.

Cât costă eliberarea unei noi cărti de identitate și unde se achită taxa

Taxa pentru eliberarea unei cărţi de identitate noi sau unei cărţi de identitate provizorii este 7 lei şi se achită în numerar la Direcţia pentru Evidenţa Populaţiei, la Poştă sau la CEC. Pentru eliberarea cărții de identitate în regim de urgență nu se percepe nicio taxă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.