9 noiembrie: Bătălia de la Posada.

best auto leo vaslui


La data de 9 noiembrie 1330 a avut loc bătălia de la Posada, bătălie unde domnitorul Ţării Româneşti, Basarab I a obținut o strălucită victorie împotriva regelui Ungariei, Carol Robert d’Anjou. Victoria de la Posada reprezintă actul de naştere al Ţării Româneşti și momentul apariţiei acestui stat românesc medieval pe harta Europei, după ce domnitorul Basarab I nu a mai vrut să recunoască starea de vasalitate față de regele Ungariei și a unit cnezatele și voievodatele românești din sudul Carpaților. Astfel, după ce Basarab I a rupt relațiile cu Ungaria și a refuzat plata tributului de vasal, în septembrie 1330, regele ungar pornește o campanie de pedepsire a domnitorului român și de readucere a teritoriilor de la sud de Carpaţi la ascultare faţă de Coroana Ungariei. Regele maghiar Carol Robert de Anjou şi-a început campania împotriva voievodului român plecând din Timişoara în fruntea unei armate numeroase și după ce a ocupat cetatea Severinului, va străbate Oltenia, îndreptându-se, spre cetatea de scaun de la Curtea de Argeş. Pe drum, Carol Robert a primit o solie din partea domnitorului român care i-a adus o propunere de pace, însă regele maghiar a refuzat oferta şi a răspuns cu aroganţă că Basarab va fi scos de barbă din vizuina lui. După acest refuz, Basarab s-a pregătit de luptă și și-a atras inamicul într-o vale îngustă şi prăpăstioasă unde regele maghiar a suferit o înfrângere umilitoare, el însuși scăpând cu greu și numai după ce și-a schimbat hainele cu ale unui oştean pentru a nu fi recunoscut. În urma acestei victorii, Basarab a reușit să dobândească independenţa Ţării Româneşti, izbânda domnitorului muntean fiind consemnată în numeroase documente ale vremii, inclusiv în faimoasa Cronică pictată de la Viena, de unde este redată fotografia de față.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.