Avocata Silvia Uscov, despre SRI și interceptări: Ar trebui să revolte nu numai avocații, ci și oricare cetățean, antreprenor, investitor, jurnalist…

best auto leo vaslui

ANTI-FAKE NEWS legat de proiectul privind digitalizarea profesiei

Înainte de toate, trebuie precizat că nimeni nu are dreptul să intervină în relația avocat-client, nici măcar UNBR. Prin acest proiect se îngrădește exercitarea profesiei de avocat atunci când ea se realizează în formă electronică, respectiv se va desfășura numai prin intermediul UNBR, sub avizarea ADR (a Executivului) și supravegherea serviciilor de informații.

Este un proiect care ar trebui să revolte nu numai avocații, ci și oricare cetățean, antreprenor, investitor, jurnalist etc. deoarece nu doar avocatul va avea acces la informațiile pe care le comunicați acestuia, ci și terții.

UNBR are doar rolul de a apăra avocații față de imixtiunea în desfășurarea independentă a profesiei de către orice avocat și de a facilita un dialog, o inițiativă legislativă, un serviciu. Nu are dreptul de a afecta drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului și nici dreptul avocatului de a-și desfășura activitatea liber și independent.

Trebuie precizat, însă, că primul fake news se regăsește în mențiunea din expunerea de motive în sensul că ar fi fost elaborat cu consultarea UNBR. A fost elaborat de 4-5 persoane din cadrul UNBR, cu sprijin extern (de aflat dacă și din partea serviciilor de informații sau doar ADR), fără a fi consultați avocații, care au aflat despre acest proiect acum câteva zile.

În virtutea faptului că, în conformitate cu art. 2 alin. 2 Legea 51/1995, „avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului”, avocații doresc să aducă în atenția publică acest proiect, solicitând semnarea unei petiții.

Cum suntem mințiți?

1. UNBR afirmă că se vor putea desfășura activitățile profesiei de avocat în format electronic la fel ca până acum de către cei care nu vor înrolarea în portalul E-UNBR și atribuirea unui ID digital avocatului.

FALS.

Dacă până la operaționalizarea E-UNBR puteai să închei contractul de asistență juridică la distanță prin aplicarea semnăturii electronice calificate sau dacă puteai sa trimiți cereri autorităților, instanțelor, parchetelor în aceeași modalitate, prin e-mail, după operaționalizarea acestui portal, îți va fi interzisă practicarea avocaturii în această modalitate.

Art. 1 alin. 1 vorbește despre „regimul juridic general privind întocmirea și realizarea de către avocat în exercitarea profesiei a unor acte și proceduri în format electronic”.

Art. 2 vorbește despre „actele întocmite de avocat în exercitarea profesiei în format electronic” pentru care trebuie să fii autorizat de UNBR și să înregistrezi aceste acte în portalul E-UNBR.

Dacă până acum aveai propria arhivă electronică pe un server privat, conform art. 5 alin. 1 lit. h), „primirea și păstrarea în depozit electronic a documentelor” se va putea face doar dacă ești înrolat în E-UNBR.

La art. 5 alin. 2 devine și mai clar că orice activitate profesională a avocatului în relația cu oricine, care nu se desfășoară fizic (adică să depui fizic la ghișeu un act), ci prin mijloace electronice, nu se va putea desfășura decât prin intermediul E-UNBR.

Încă un argument vine la cap. III intitulat „actele întocmite de avocat în formă electronică”, la art. 9 vorbindu-se despre „actele și procedurile întocmite/realizat de avocat în formă electronică”, iar la art. 10 vorbindu-se despre „contractul de asistență juridică”.

Desfășurarea activității avocațiale în format electronic ca până acum nu va mai fi posibilă deoarece, conform art. 14 alin. 1, numai cei autorizați în condițiile prevăzute de acest proiect pot desfășura o astfel de activitate, iar conform art. 14 alin. 5, cei care desfășoară fără drept orice activitate specifică profesiei de avocat în format electronic săvârșesc o infracțiune pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă.

2. UNBR sau inițiatorii și redactorii proiectului afirmă că portalul reprezintă doar o poartă de acces la cloud-ul guvernamental, că nu stochează datele, iar UNBR sau SRI, STS, ADR nu ar avea acces la documentele noastre profesionale întocmite pentru clienți.

FALS.

Conform art. 6 alin. 2, „portalul asigură schimbul și stocarea datelor, a actelor și procedurilor realizate

în format electronic, precum și alte funcționalități ce sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului UNBR”.

La alin. 5 se menționează că „arhiva electronică profesională, înființată de UNBR este de interes public și funcționează în cadrul portalului E-UNBR” și că este supusă avizării Arhivelor

Arhiva electronică profesională nu este definită astfel încât ar putea afirma UNBR că se referă, de fapt, doar la când și unde ai transmis o cerere anume, dar această modalitate de înregistrare reprezintă de fapt un registru profesional, nu o arhivă electronică.

Un argument suplimentar că una este „arhiva electronică”, adică cererile avocatului formulate pentru client și contractul de asistență juridică integral, și altceva este registrul profesional electronic sau letric, poate fi extras din existența acestor două noțiuni distincte în cuprinsul art. 11-12. La art. 11 se vorbește despre faptul că actele, procedurile electronice avocațiale, anexe și documentația aferente acestora se arhivează în arhiva electronică din portalul E-UNBR sau în arhiva electronică a avocatului (avizată, totuși, de UNBR), iar la art. 12 se vorbește despre faptul că actele și procedurile avocațiale electronice se înregistrează în registrele formei de exercitare a profesiei.

Mai mult decât atât, deși opțională asigurarea securității cibernetice a sistemului de către SRI, aceasta este gratuită. Cum auditurile de securitate în sistem privat costă, de la opțional, bănuiesc că se va vota să se lucreze cu furnizorul gratuit, adică SRI.

* cele de mai sus reprezintă interpretarea juridică proprie a proiectului legislativ și o exercitare a dreptului la liberă exprimare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.