Decizie CEDO: Familiile formate din persoane de același sex trebuie recunoscute legal și protejate de toate statele din Consiliul Europei, inclusiv România

best auto leo vaslui
Cuplu de bărbați FOTO Pixabay

CEDO a pronunțat marți, 17 ianuarie, o hotărâre care prevede că familiile formate din persoane de același sex trebuie recunoscute legal și protejate de toate statele din Consiliul Europei, inclusiv România, a anunțat Asociația Accept.

Comunicatul ACCEPT România

Prin hotărârea pronunțată astăzi, 17 ianuarie, judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) au decis că țările care fac parte din Consiliului Europei, inclusiv România, trebuie să recunoască și să protejeze prin lege familiile formate din persoane de același sex.

Hotărârea istorică a fost luată în cazul Fedotova și alții împotriva Rusiei și reprezintă deznodământul unui proces îndelungat, al cărui rezultat garantează respectul pentru familiile din comunitatea LGBTI și le poziționează ferm sub protecția CEDO. Astfel, de azi înainte, statele semnatare ale Convenției Europene au obligația pozitiva să asigure, fără discriminare, recunoașterea legală a cuplurilor LGBTI, indiferent de opinia unui segment din societate.

Cine a intentat procesul

Procesul a fost intentat de trei familii formate din persoane de același sex – cetățeni ruși care și-au depus dosarele, în vederea căsătoriei, în fața autorităților ruse. Toate cele trei dosare au fost respinse. Solicitanții au reclamat deciziile în fața justiției. Asociația ACCEPT, împreună cu alte șapte organizații din regiune, s-au implicat în acest proces prin depunerea unui Amicus Curiae, în favoarea petenților.

Hotărârea Curții a fost luată în lumina Articolului 8 din Convenția Europeană, care protejează viața de familie. În urma acestei decizii istorice, pentru a fi în acord cu Convenția, toate statele semnatare, inclusiv România, trebuie să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex și să creeze un cadru legal care să protejeze traiului în comun al acestor cupluri.

Hotărârea pronunțată inițial, în 2021


În hotărârea pronunțată inițial în 2021, Curtea s-a pronunțat în favoarea petenților, reiterând faptul că familiile formate din persoane de același sex sunt la fel de capabile să aibă relații de familie stabile ca în cazul cuplurilor heterosexuale, în ambele cazuri fiind necesară o formă de recunoaștere și protecție a relației. Rusia a contestat această decizie, invocând,, modul tradițional de înțelegere a căsătoriei în societate’’, societate care nu ar fi încă pregătită pentru acest pas. Ca răspuns, Curtea a amintit guvernului rus că în cazul minorităților, recunoașterea drepturilor fundamentale nu trebuie să depindă de acceptarea majorității.

Importanța acestei hotărâri pentru România

În prezent, familiile formate din persoane de același sex din România se confruntă cu aceleași probleme semnalate în cazul Fedotova împotriva Rusiei. România este una dintre ultimele 6 state membre UE care nu oferă nicio formă de protecție legală pentru familiile bazate pe cupluri de același sex. Pe aceeași listă se mai regăsesc Polonia, Lituania, Slovacia și Bulgaria.

Hotărârea luată de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului transmite un semnal clar către toate statele membre ale Convenției, amintindu-le că protecția legală a cuplurilor formate din persoane de același sex nu poate fi o chestiune amânată pentru totdeauna. Toate țările care eșuează în procesul de a reglementa parteneriatul civil și/sau căsătoria egală pot fi găsite vinovate pentru violarea articolelor 8 – articol care garantează protecția vieții private și de familie.

ACCEPT așteaptă soluționarea a 23 de astfel de plângeri

În acest moment, ACCEPT așteaptă soluționarea a 23 de astfel de plângeri:

Cazul Buhuceanu și Ciobotaru împotriva României, intentat alături de alte 21 de familii, respectiv 42 de petenţi – cel mai mare număr de persoane gay şi lesbiene care au solicitat vreodată protecția vieții lor de familie într-un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cele 21 de familii sunt reprezentative și pentru diversitatea etnică a României. Cele 42 de persoane reprezentate în acest caz de ACCEPT vin din 19 județe ale României și se împart în 13 cupluri de femei lesbiene şi 8 cupluri de bărbați gay. Cel mai longeviv cuplu reprezentat de ACCEPT formează o familie de 22 de ani.

Cazul Coman și alții și cazul B și K. Ambele cazuri sunt reprezentate de ACCEPT în fața CEDO și reclamă încălcarea dreptului la viață de familie, acces la justiție și nediscriminare. În cazul Coman, cei doi parteneri au fost recunoscuți ca soți și, implicit, ca familie, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și de Curtea Constituțională a României (CCR) în vara anului 2018. Cu toate acestea, ambele decizii au fost ignorate de puterea executivă, legislativă și judecătorească din România și practica autorităților naționale nu s-a schimbat.

Tocmai din această cauză, România se află în plină procedură de pre-infringement declanșată de Comisia Europeană în august 2020. Prin procedura de pre-infringement se încearcă un dialog cu statul, înainte de a fi trimis în judecată de către Comisia Europeană. Procedura de pre-infrigement reprezintă ultimul pas înainte de declanșarea procedurii judecătorești la CJUE pentru încălcarea legislației UE prin neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru.

Odată cu hotărârea CEDO în cazul Fedotova împotriva Rusiei, se anticipează o accelerare a soluționării celor 23 de plângeri depuse împotriva statului român. Este timpul ca România să ofere protecție tuturor cetățenilor și tuturor familiilor în mod egal.

Sursă:ziare.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.