INS: Câştigul salarial mediu net a crescut în luna noiembrie cu 3,3%, la 4.141 lei, faţă de octombrie / În sănătate şi asistenţă socială, câştigului salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă

best auto leo vaslui

Câştigul salarial mediu net în luna noiembrie a fost 4.141 lei, în creştere cu 133 lei (+3,3%) faţă de luna octombrie 2022. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (10.329 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.258 lei), arată datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

”În luna noiembrie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost 6.679 lei, cu 218 lei (+3,4%) mai mare decât în luna octombrie 2022. Câştigul salarial mediu net a fost 4.141 lei, în creştere cu 133 lei (+3,3%) faţă de luna octombrie 2022. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (10.329 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.258 lei)”, arată datele INS.

Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 13,6%.

Indicele câştigului salarial real a fost 97,3% în luna noiembrie 2022 faţă de luna noiembrie 2021. Indicele câştigului salarial real a fost 102% în luna noiembrie 2022 faţă de luna octombrie 2022. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 220,9%, cu 4,4 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna octombrie 2022.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

Noiembrie 2022 comparativ cu octombrie 2022

În luna noiembrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna octombrie 2022, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe sau realizări deosebite, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 56,6% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), ca urmare a acordării primelor ocazionale (pentru realizări deosebite ori pentru sărbătorile de iarnă) şi a drepturilor în natură; între 10,5% şi 14,5% în fabricarea produselor din tutun, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie; între 7% şi 10% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea echipamentelor electrice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; între 3,5% şi 6,5% în fabricarea de mobilă, activităţi de poştă şi de curier, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi pe apă, fabricarea produselor textile, alte activităţi industriale n.c.a., cercetare-dezvoltare, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicaţii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna octombrie 2022 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori de încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 10,5% în transporturi aeriene; între 4% şi 7,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de editare, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

În sectorul bugetar, în luna noiembrie 2022 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,3%, ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+1,5%).

În sănătate şi asistenţă socială, câştigului salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,2%).

sursa:news.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.