Ioan Vodă cel Viteaz, eroul care i-a umilit pe polonezi, turci și tătari

best auto leo vaslui

În timpul domniei sale a dus o politică de întărire a autorității domnitorului, lovind în boierimea trădătoare, care l-a numit: „Ioan Vodă cel Cumplit”.

A vrut să preia domnia încă de la răsturnarea lui Alexandru Lăpușneanu de către Despot Vodă. Neizbutind și nefiind ajutat nici de către tătari, polonezi sau germani, se retrage la Constantinopol. Exilat la Rhodos în urma insistențelor reînscăunatului Alexandru Lăpușneanu, el ajunge negustor de pietre scumpe, obținând avere și cultivând relații sus-puse la Constantinopol. Intrând în legătură cu boierii moldoveni, printre care și cu Ieremia Golia Cernăuțeanul, boieri nemulțumiți de prea multa trădare și plecare către polonezi a lui Bogdan Lăpușneanu, fiul lui Alexandru Lăpușneanu, jurând credință turcilor, Ioan Vodă câștigă tronul Moldovei. Bogdan Lăpușneanu e învins și gonit cu tot ajutorul polonez, ba chiar înlăturat și din Polonia. Văzându-și visul împlinit, Ioan Vodă caută să-și asigure tronul în exterior, cultivând relații de prietenie și cu turcii și cu polonezii, pe de o parte, iar pe de alta asmuțindu-i pe unii împotriva altora prin tot felul de iscodiri, uneltiri și minciuni, totul în favoarea interesului național. Pe plan intern, Vodă îi persecută și chinuie cumplit pe boierii și pe clericii trădători, de unde și supranumele de „cel Cumplit”. Să vedem împreună mai multe detalii despre acest Domn viteaz.

Ioan Vodă cel Viteaz a fost domnul Moldovei din februarie 1572 până în iunie 1574. Iar nu puține au fost piedicile care i s-au ivit în cale. Pe lângă marile strădanii pentru obținerea tronului, imediat după preluarea puterii, Alexandru al II-lea Mircea și fratele său Petru Șchiopul pătrund (în primăvara anului 1574) în Moldova, cu sprijin turcesc, pentru a-l instala pe cel din urmă pe tron în locul lui Ioan Vodă. Aliat cu cazacii din Zaporojia, Ioan Vodă „se aruncă” într-un șir de lupte grele, care reprezintă momentele cele mai glorioase ale domniei acestui voievod. Întâmpină armata invadatoare a lui Alexandru Vodă al Munteniei, care susținută și de către un contingent otoman îl aducea pe Petru Șchiopul domn în Moldova, învingând-o într-o acțiune fulgerătoare lângă Jiliște, la vadul Râmna (Râmnicu Sărat). O operațiune militară glorioasă din partea românilor. Pune la Târgoviște domn pe un credincios de-al său, Vintilă, îndreptându-se apoi spre Brăila, unde se refugiase Petru Șchiopul. Aici se dă o bătălie în care Ioan Vodă învinge, după care se îndreaptă spre Bugeac pentru a-i sprijini pe cazaci. În mod glorios, Vodă învinge trei corpuri de oaste turcească la Tighina și Cetatea Albă. Are loc o nouă expediție în vara lui 1574, alcătuită din turci, tătari și munteni. În timp ce Ioan Vodă îi învinge și alungă pe tătari, Golia e trimis să-i țină pe turci la Dunăre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.