MAE: România susţine, alături de o coaliţie de state ONU, solicitarea unui aviz consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie pe tema schimbărilor climatice

best auto leo vaslui

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat, sâmbătă, că România s-a alăturat unei coaliţii-nucleu de 17 state ONU din toate regiunile geografice, iniţiată de Vanuatu, pentru a solicita un aviz consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie pe tema schimbărilor climatice.

Acţiunea  iniţiată de Vanuatu este menită să clarifice obligaţiile statelor în temeiul dreptului internaţional în ce priveşte efectele schimbărilor climatice şi să determine comunitatea internaţională să-şi consolideze eforturile pentru combaterea schimbărilor climatice şi protejarea statelor vulnerabile, mai arată comunicatul de presă al MAE. 

Până în prezent, iniţiativa a câştigat sprijinul a 112 state membre ONU (din totalul de 193 de state membre).

„Implicarea României în această iniţiativă consolidează poziţia constantă a ţării noastre de promotor al instrumentelor dreptului internaţional şi de susţinător al jurisdicţiei Curţii Internaţionale de Justiţie, ca garant al supremaţiei dreptului în relaţiile internaţionale. Totodată, demersul ilustrează interesul României de a aduce o contribuţie semnificativă şi inovatoare la eforturile globale de combatere a cauzelor şi efectelor schimbărilor climatice. Preocuparea comunităţii internaţionale privind schimbările climatice este în creştere în ultimii ani, inclusiv având la bază multiplicarea fenomenelor extreme şi implicaţiile asupra ordinii şi securităţii în lume. România a manifestat un interes activ faţă de analiza aspectelor juridice ale schimbărilor climatice şi efectelor acestora, inclusiv din perspectiva fenomenului de creştere a nivelului mărilor şi oceanelor. De altfel, am prezentat de curând, la 14 februarie, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, implicaţiile grave pe care fenomenul global al creşterii nivelului mărilor şi oceanelor le are deja sau le-ar putea avea asupra întregii comunităţi internaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte pacea şi securitatea la nivel global, în special asupra statelor insulare mici şi a statelor costiere”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu pe acest subiect, conform sursei citate.

Avizul Curţii Internaţionale de Justiţie va fi solicitat prin adoptarea unei rezoluţii a Adunării Generale ONU. După negocieri cuprinzătoare cu toate statele ONU, la 20 februarie 2023 coaliţia a publicat proiectul final de rezoluţie. România a pledat în cadrul consultărilor pentru un text clar, ambiţios, orientat spre viitor. Prin co-autorarea rezoluţiei, statele ONU sunt invitate să transmită un semnal unitar privind angajamentul lor de a respecta obligaţiile climatice existente în temeiul dreptul internaţional.

Conform proiectului de rezoluţie, întrebarea ce va fi adresată Curţii Internaţionale de Justiţie pentru a elabora un aviz consultativ conţine elemente legate de responsabilităţile faţă de generaţiile prezente şi viitoare pentru schimbările climatice, precum şi privind obligaţiile statelor care au cauzat daune semnificative de mediu şi continuă să cauzeze astfel de daune, vizând, astfel, atât situaţiile din trecut, cât şi din prezent sau viitor. Prezentăm mai jos textul întrebării:

„Având în vedere, în special, Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, Pactele internaţionale cu privire la drepturile civile şi politice şi cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, Acordul de la Paris, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării, datoria diligenţei necesare, drepturile recunoscute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, principiul prevenirii daunelor semnificative aduse mediului şi datoria de a proteja şi conserva mediul marin:

(a) care sunt obligaţiile statelor în temeiul dreptului internaţional de a asigura protecţia sistemului climatic şi a altor părţi ale mediului împotriva emisiilor antropice de gaze cu efect de seră pentru state şi pentru generaţiile prezente şi viitoare;

(b) care sunt consecinţele juridice ale acestor obligaţii pentru state atunci când, prin actele şi omisiunile lor, au cauzat daune semnificative sistemului climatic şi altor părţi ale mediului, în ceea ce priveşte:

     (i) statele, inclusiv, în special, statele mici insulare în curs de dezvoltare, care din cauza circumstanţelor lor geografice şi a nivelului de dezvoltare sunt vătămate sau afectate în mod special de sau sunt deosebit de vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice?

    (ii) popoarele şi indivizii generaţiilor prezente şi viitoare afectate de efectele negative ale schimbărilor climatice?”, mai indică sursa citată.

Vanuatu a iniţiat demersul solicitării unui aviz consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie privind schimbările climatice, invitând o serie de state ONU să se alăture grupului-nucleu pentru negocierea şi promovarea proiectului de rezoluţie a Adunării Generale ONU. Au dat curs acestei invitaţii: România, Portugalia, Germania, Liechtenstein, Angola, Antigua şi Barbuda, Bangladesh, Costa Rica, Micronezia, Maroc, Mozambic, Noua Zeelandă, Samoa, Sierra Leone, Singapore, Uganda şi Vietnam.

Curtea Internaţională de Justiţie poate pronunţa avize consultative cu privire la „orice chestiune juridică”, la solicitarea Adunării Generale ONU, a Consiliului de Securitate sau a organelor şi instituţiilor specializate ONU, autorizate de Adunarea Generală, în domeniile lor de competenţă (statele nu pot cere direct un aviz consultativ al CIJ). Soluţionarea acestor solicitări urmează o procedură necontencioasă, adaptată după cea de soluţionare a diferendelor dintre state, care cuprinde o etapă scrisă şi una orală (prezentarea de observaţii scrise, comentarii scrise la aceste observaţii, declaraţii orale în cursul audierilor), pentru clarificarea tuturor aspectelor în cauză. Curtea consultă statele şi organizaţiile internaţionale care pot furniza informaţiile utile cu privire la solicitarea în cauză.

În şedinţă solemnă, CIJ pronunţă avizul consultativ cu privire la chestiunea sesizată. Spre deosebire de hotărârile Curţii în cazuri contencioase, avizele consultative nu sunt obligatorii.

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, care este şi co-preşedinte al Grupului de Studiu al Comisiei de Drept Internaţional a ONU privind creşterea nivelului mărilor şi oceanelor în relaţie cu dreptul internaţional, la reuniunea din 14 februarie 2023 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu tema „Threats to International Peace and Security: Sea-Level Rise – Implications for International Peace and Security” (https://www.mae.ro/node/61062), a avut loc la invitaţia Preşedinţiei malteze a Consiliului de Securitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.