Mai mulţi aleşi ai PSD şi PNL au depus un proiect de lege la Camera Deputaţilor care reglementează categoriile de personal de la Curtea Constituţională

best auto leo vaslui

Mai mulţi parlamentari de la PSD şi PNL au depus un proiect de lege la Camera Deputaţilor, în procedură de urgenţă, care reglementează, într-un singur act normativ, categoriile de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Curţii Constituţionale, condiţiile specifice de ocupare a funcţiilor, de evaluare a activităţii şi de promovare în funcţii, drepturile, interdicţiile, incompatibilităţile şi îndatoririle corespunzătoare fiecărei categorii, precum şi răspunderea juridică a personalului.

Prin proiectul de lege sunt propuse următoarele, conform expunerii de motive a iniţiativei legislative:

– Clarificarea statului secretarului general al Curţii Constituţionale, care este numit şi eliberat din funcţie de către plenul Curţii Constituţionale, la propunerea preşedintelui, fiind asimilat ca rang şi salarizare secretarilor generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului.

– Reglementarea elementelor esenţiale care privesc cariera magistraţilor-asistenţi: concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent gradul III, numirea în funcţie a magistraţilor-asistenţi, evaluarea şi promovarea acestora, incompatibilităţi şi interdicţii, drepturile şi îndatoririle acestora, delegarea, detaşarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie, răspunderea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare. În acest sens, au fost transpuse la nivel de lege specială prevederi ale legii 303/2022 aplicabile magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu adaptarea corespunzătoare a acestora, în funcţie de specificul activităţii la instanţa de contencions constituţional.

– Flexibilizarea procedurilor de delegare şi detaşare a magistraţilor-asistenţi, în raport cu nevoile instituţiei.

Păstrarea termenului de 90 de zile prevăzut de legea 303/2022 în ceea ce priveşte termenul pe care îl are magistratul-asistent care intenţionează să solicite eliberarea din funcţie prin pensionare pentru notificarea în acest sens a preşedintelui Curţii Constituţionale, astfel încât ssă se poată previziona în mod transparent o eventuală nevoie a instituţiei de a scoate posturi la concurs.

– Instituirea la nivel de lege, ca şi în legea 303/2022, a obligaţiei magistraţilor-asistenţi ca, în înaintea eliberării din funcţie prin pensionare să îşi finalizeze lucrările în curs, în special din perspectiva asigurării respectării principiilor care guvernează activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale, cum este cel al judecării cauzelor într-un termen rezonabil.

– Punerea de acord a soluţiilor legilative privind reglementarea statutului personalului auxiliar de specialitate al Curţii Constituţionale, care, ca şi în precedent, anterior prezentei reglementări, este asimilat, ca rang şi salarizare, personalului auxiliar de specialitate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestuia, astfel cum sunt acestea reglementate prin legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.

– În ceea ce priveşte personalul încadrat în structurile de specialitate ale Curţii Constituţionale sunt reglementate elementele esenţiale privind numirea, evaluarea şi promovarea acesstui tip de personal, drepturile şi obligaţiile, precum şi răspunderea acestuia.

– Reglementarea la nivel primar a personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi, statutul profesional şi cariera acestei categorii profesionale.

Iniţiativa legislativă a parlamentarilor PSD şi PNL a fost depusă, în procedură de urgenţă, la Camera Deputaţilor, prim for sesizat, decizional fiind Senatul.

Sursă:news.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.