Marius Lulea (AUR): Partidele sistemului renunță la dreptul suveran al poporului român!

best auto leo vaslui

Înainte de 1989, România a făcut parte din două tratate internaționale, cel economic, CAER și cel militar Pactul de la Varșovia. În acte pactele păreau a arăta extraordinar de frumos. Totul era în interesul poporului român. În realitate, aceste tratate au devenit simple instrumente de opresiune exercitate de către Moscova la adresa popoarelor ce făceau parte din aceste instituții. Oare că istoria tinde să se repete? Dacă Rusia a folosit de multe ori forța armată în 56, în Ungaria, în 68 în Cehoslovacia?

Astăzi se folosesc finanțările europene și instituțiile europene, precum cele două amintite mai devreme(CEDO, Comisia Europeană), pentru a se deturna scopul lor real. Suveranitatea poporului român nu poate fi încă încălcată prin astfel de decizii. Dictatele de la Viena. Vedeți cazul declarațiilor de la Budapesta. Vedeți atitudinea față de Ardeal? Sau de la Bruxelles. Nu diferă cu nimic față de dictatele care veneau de la Moscova. Tocmai de aceea, atitudinea noastră trebuie să fie una similară, aceea de a ne manifesta suveranitatea în conformitate cu Constituția țării.

Am avut un referendum pentru familie. S-a spus atunci că totul reprezintă o mare conspirație. Niciodată nu se va întâmpla. Ca familia să fie formată din altceva decât dintr-un bărbat și o femeie. Nu au trecut nici 10 ani de la acel moment și iată că se fac presiuni pe căi ocolitoare și folosindu-se instituțiile statului, instituțiile create la nivel internațional. Pentru a se modifica ceea ce românii consideră că ar fi normal. În mandatul AUR, care va începe în 2024, aceste dictate nu vor mai avea efecte. Toate aceste condiții puse la acest moment. Și care nu reprezintă voința suverană a poporului român. Vor dispărea.

Pentru că tot istoria a dovedit că doar la momentul la care am știut să ne apărăm interesele, România a putut să crească pe toate palierele, inclusiv pe cel economic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.