Ministrul Marius Budăi a fost întrebat când va include în nomenclator categoria ”specialiştilor în marketing online” şi implicit meseria de influencer / Care a fost răspunsul Ministerului Muncii

best auto leo vaslui

Senatorul USR Remus Negoi i-a adresat ministrului Muncii Marius Budăi o interpelare referitoare la includerea în nomenclatorul ocupaţiilor a categoriei ”specialiştilor în marketing online”, în care să fie încadratp şi meseria de influencer.

”Când veţi completa nomenclatorul de ocupaţii, veţi ţine cont de importanţa adăugării unei noi  categorii în cadrul grupei majore 2 – Specialişti în diverse domenii de activitate, categoria specialiştilor în marketing online, în cadrul acestei noi grupe încadrându-se meseria de influencer?”, a întrebat senatorul USR, invocând numeroasele dezbateri asupra necesităţii introducerii unor noi ocupaţii în cadrul nomenclatorului, ca urmare a apariţei şi dezvoltării instrumentelor şi platformelor online în România.

El propune şi modul de completare a nomenclatorului.

”După grupa 2434 se introduce o nouă grupă, grupa 2435 cu următorul cuprins: 2435 – Specialist în marketing online – Publică material tip text, audio, video pe reţelele de socializare pe internet (Facebook, instagram, tik-tok, youtube etc.), având posibilitatea de a influenţa deciziile altor persoane, fie în achiziţia de produse sau servicii, fie în alte aspecte ale vietii sociale sau personale”. 243501-Influencer”, afirmă parlamentarul.

Ministerul Muncii a răspuns, explicând cine poate solicita actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), care este procedura, dar şi faptul că denumirea ”specialist în marketing online” se regăseşte în structura actuală COR ca ocupaţie de sine stătătoare.

”Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea Clasificării Ocupaţiilor din România este obligatorie la completarea documentelor oficiale. Actualizarea acesteia se realizează la solicitarea celor interesaţi (denumiţi utilizatori) sau în baza unor reglementări speciale, prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Utilizatori pot fi: organele administratiei publice centrale şi locale, unităţile bugetare, operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţiile patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundatiile, asociaţiile, persoanele fizice şi juridice”, a transmis Ministerul Muncii.

De asemenea, conform răspunsului Ministerului Muncii, denumirea ”specialist în marketing online” se regăseşte în structura actuală COR ca ocupaţie de sine stătătoare, având codul COR 243105 în grupa de bază 2431 Specialişti în publicitate şi marketing, fiind introdusă prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului National de Statistică nr. 644/351/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514/25.05.2022.

”În ceea ce priveşte actualizarea COR prin introducerea de noi ocupaţii, precizez că MMSS dă curs solicitărilor depuse în acest sens, numai pe baza documentaţiilor complete şi întocmite conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 37/83/2022. Subliniez că, actualizarea COR se aprobă trimestrial sau ori de câte ori se impune prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, partea 1”, se arată în răspunsul semnat de ministrul Marius Budăi.

Până în acest moment la nivelul Registraturii Generale a MMSS nu s-a înregistrat nicio solicitare de introducere în COR a ocupaţiei influencer, conform Ministerului Muncii.

”Luând în considerare că piaţa muncii este dinamică şi activităţile din mediul online din România sunt tot mai numeroase, utilizatorii se pot adresa MMSS cu solicitări de introducere în COR a noilor ocupaţii din acest domeniu, sens în care trebuie să depună la registratura generală, în format letric sub semnătură privată sau pot transmite în format electronic cu semnătură electronică calificată, o cerere şi fişa descriptivă a ocupaţiei respective, conform modelelor din Procedura de actualizare a COR”, explică ministerul.

Sursă:news.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.