Modificări legislative privind evidența și actele de identitate ale cetățenilor români: Schimbarea domiciliului devine mai flexibilă, dar cu sancțiuni pentru nerespectare

best auto leo vaslui


Miercuri, Camera Deputaților a adoptat o propunere legislativă care aduce modificări importante legate de evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Potrivit noilor reglementări, adresa de domiciliu nu poate fi înscrisă în actul de identitate în cazul în care în Registrul Național de Evidență a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la aceeași adresă. Cu toate acestea, limita nu se aplică titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresa respectivă sau membrilor familiei extinse. Familia extinsă include titularul dreptului locativ, soțul, soția acestuia, rudele titularului și cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, conform proiectului.

Această modificare vine în contextul în care s-a descoperit că în ultimii ani în Vaslui a apărut o adevărată “fabrică de buletine” pentru cetățenii de peste Prut, iar în municipiul reședință de județ au fost “înmatriculați” peste 80.000 de moldoveni. Situația este îngrijorătoare, deoarece câteva mii de persoane locuiesc în 2-3 apartamente, ceea ce reprezintă o situație strigătoare la cer.

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă de la 75 lei la 150 lei. De asemenea, schimbarea domiciliului devine mult mai flexibilă, iar cei care găzduiesc alte persoane care nu au înscrise în actul de identitate adresa la care locuiesc efectiv, vor avea obligația de a se prezenta împreună cu acestea la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul, în vederea exprimării consimțământului de primire în spațiu. Această obligație se aplică cu excepția cazurilor în care persoanele locuiesc în interesul serviciului sau în scop turistic. În textul în vigoare, această obligație era stabilită doar în cazul în care persoanele găzduiesc alte persoane în mod neîntrerupt pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Deputații au mai hotărât că persoanele care locuiesc la alte adrese decât cea din actul de identitate, din diferite motive, vor fi obligate să solicite schimbarea domiciliului sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței în termen de 15 zile de la mutare, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor și să ceară înscrierea în cartea de imobil. În textul actual, persoanele care își schimbă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.