Sunteți șomer și vreți să primiți 1.000 de lei de la AJOFM Vaslui? Iată ce aveți de făcut!

best auto leo vaslui

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui reaminteşte că şomerii înregistraţi în evidenţele sale pot beneficia de o primă de activare.

Ce este prima de activare şi care sunt condiţiile de acordare?

Prima de activare este un sprijin financiar neimpozabil în valoare de 1.000 lei.

Puteţi beneficia de prima de activare dacă sunteţi şomer şi îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii:

  • sunteţi înregistrat de cel puţin 30 de zile la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană în raza căreia aveţi domiciliul/reşedinţa;
  • nu beneficiaţi de indemnizaţie de şomaj;
  • vă angajaţi cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni ulterior datei înregistrării la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană;
  • nu aţi mai avut raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni, cu angajatorul la care vă încadraţi în muncă.

Se poate beneficia de prima de activare şi se poate avea dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, vă încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi vă încadraţi, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserţie şi cu prima de instalare.

Ce trebuie făcut pentru a beneficia de prima de activare:

Pentru acordarea primei de activare se va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană Vaslui, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării, următoarele documente:

  • cerere;
  • actul în baza căruia aţi fost încadrat în muncă sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, care să ateste încadrarea în muncă;
  • angajament;
  • declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.