27 octombrie: Inaugurarea Ansamblului sculptural de la Târgu-Jiu.

best auto leo vaslui


La data de 27 octombrie 1938 a fost inaugurat ansamblul monumental de la Târgu Jiu conceput de Constantin Brâncuşi în cinstea ostaşilor români căzuţi în Primul Război Mondial, ansamblu ce cuprinde cele trei capodopere brâncușiene: „Masa Tăcerii”, „Poarta Sărutului” și „Coloana fără sfârşit” sau „Coloana Infinitului”, dar și cele 24 scaune din piatră, în forma de clepsidră dispuse de o parte și de alta a Aleii Scaunelor, alee ce face legătura între Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Propunerea de a ridica acest ansamblu i-a fost adresată marelui sculptor în 1935, când Liga Națională a Femeilor din județul Gorj, prezidată de Arethia Tătărescu, soția primului-ministru din acea perioadă, Gheorghe Tătărescu, i-a solicitat lui Brâncuși să înalțe la Târgu Jiu o „coloană” în memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Brâncuși a acceptat propunerea, iar în 1937, a început să lucreze la definitivarea „Coloanei Infinitului”, mergând în același timp în carierele de la, Banpotoc și Rușchița ca să aleagă piatra pentru „Poarta Sărutului” și ,,Masa Tăcerii”. După ce materialul a fost ales, marele sculptor s-a apucat de finalizarea ansamblului monumental, ansamblu ce a fost terminat în toamna anului 1938 și inaugurat la data de 27 octombrie, același an. Aici la Târgu Jiu există singurele opere de artă ale lui Brâncuși expuse în aer liber, opere ce au fost plasate pe o axă numită „Calea Eroilor” și care are ca puncte marginale ,,Coloana Infinitului” și Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Această biserică situata pe axul Căii Eroilor, a fost integrată în structura ansamblului, nu numai simbolic, ci și compozițional, deoarece Poarta Sărutului a fost amplasată de așa manieră încât o persoană așezată la Masa Tăcerii poate vedea deasupra Porții Sărutului crucea cea mare a bisericii, suprapusă peste axul Coloanei Infinitului. De altfel, toate componentele ansamblului situat de-a lungul „Căii Eroilor”, ansamblu ce are o lungime totală de 1,5 kilometri, au fost unite într-o creație arhitectonică desăvârșită, de către genialul sculptor Constantin Brâncuși.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.