Ciolacu a publicat măsurile fiscale – Premierul a uitat să desființeze cele 200.000 de posturi de la stat promise

best auto leo vaslui

Marcel Ciolacu pare să fi uitat de promisiunea de a desființa 200.000 de posturi la stat, potrivit celor prevăzute în Legea austerității publicată. 

Potrivit aceleiași legi, se taie posturile care nu sunt de fapt ocupate. „Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei legi se desființează”, scrie legea.

Legea spune foarte clar căse vor reduce câteva posturi de șefi:

Numărul total al posturilor de demnitate publică aprobate aferente funcțiilor de secretarilor de stat, consilieri de stat, subsecretarilor de stat, vicepreședinților și a funcțiilor asimilate acestora, se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 25%;

Urmează 15 excepții prin care se pot angaja bugetari:

(5) Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1 – e vorba de desființarea unor posturi) următoarele categorii de posturi:

a) posturile temporar-vacante pentru care titularii de post au raporturile de serviciu suspendate sau după caz contractele individuale de muncă suspendate, posturile vacante ocupate temporar;

b) posturile pentru care s-a aprobat prin memorandum în Guvernul României organizarea de concursuri pentru ocuparea acestora;

c) posturile pentru care sunt în curs de desfășurare procedurile de concurs proba scrisă sau interviu;

d) posturile pentru care sunt afișate rezultatele concursurilor organizate;

e) posturile temporar vacante ca urmare a aplicării uneia dintre modalitățile de modificare a raportului de serviciu prevăzute de art. 502 lit. a), b), e), și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de modificare a raporturilor de muncă, prevăzute de art. 42 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și posturile vacante pentru care sunt întrunite condițiile legale pentru emiterea actelor administrative de modificare a raportului de serviciu sau a raportului de muncă, după caz;

f) posturile unice existente în:

f.1.) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2, alin. (1), pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

f.2.) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

g) posturile aferente funcțiilor de judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal auxiliar din cadrul instanțelor și parchetelor, precum și cele aferente asigurării asistenței și reprezentării statului în litigiile judiciare, în condițiile art.287 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și în cele arbitrale internaționale investiționale;

h) posturile nou înființate prin contractele de finanțare din fonduri externe nerambursabile numai pe durata de implementare a proiectelor;

i) posturile aferente personalului didactic din unitațile de învățământ preuniversitar și instituțiile universitare;

j) posturile aferente funcțiilor medico-sanitare și auxiliar sanitare din unitățile sanitare;

l) posturile aferente funcțiilor de personal militar și funcționari publici cu statut special din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

m) personalul contractual pentru organizarea de spectacole și concerte, organizarea și valorificarea patrimoniuluimobil și imobil, constituirea, oraganizarea,  prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți;

n) alte posturi care se aprobă prin memorandum de Guvern în situații temeinic justificate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.