Guvernul a adoptat hotărâre prin care victimele unor infracţiunii pot solicita un avans din compensaţia financiară, sub formă de voucher, în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute

best auto leo vaslui
Foto: gov.ro

Executivul a adoptat, joi, o hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. Prin actul normativ este înfiinţată şi Unitatea pentru Protecţia Victimelor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind aplicarea metodologiei de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii.

Prin actul normativ este creat cadrul legislativ care stabileşte metodologia de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii, a cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare, mai arată comunicatul de presă al Executivului.

Potrivit hotărârii, victimele infracţiunilor pot solicita un avans din compensaţia financiară sub formă de voucher pentru acoperirea nevoilor urgente, în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe ţară. Voucherele vor fi acordate într-un termen de cel mult 72 de ore de la aprobarea cererii, mai indică sursa citată.

De asemenea, se operaţionalizează prevederile Legii nr. 230/2022 de consolidare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), prin care a fost instituit Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii, un fond care reutilizează în interes social activele confiscate în cadrul procesului penal.

De asemenea, prin actul normativ este înfiinţată Unitatea pentru Protecţia Victimelor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind aplicarea metodologiei de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii, privind stabilirea cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare (fără impact financiar – se realizează cu încadrarea în numărul de posturi deja existent şi finanţat).

Fondurile necesare pentru acordarea voucherelor pentru victimele infracţiunilor vor fi asigurate de la bugetul Ministerului Justiţiei, mai arată sursa menţionată.

Introducerea acestui mecanism de compensare, sub formă de vouchere, va contribui la simplificarea acoperirii nevoilor urgente ale victimelor, de tipul cheltuielilor de hrană, cazare, transport, medicamente şi materiale sanitare, precum şi materiale de igienă şi de uz personal, mai precizează Guvernul.

Sursă:news.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.