Învățătorii se pregătesc să declanșeze greva generală: semnături colectate în sprijinul mișcării de protest

best auto leo vaslui

Astăzi, angajații din educație, afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, au organizat un protest în fața Guvernului României. Aceștia au strigat nemulțumirile lor timp de câteva ore și au cerut guvernului să aplice integral dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât aceștia să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege. De asemenea, au solicitat identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului din învățământ și adoptarea normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele actuale sunt din anul 1998. Protestul va continua și astăzi, 26 aprilie, începând cu ora 12:00. Sindicaliștii au anunțat, de asemenea, că au început referendumul pentru strângerea de semnături în vederea declanșării grevei generale.

Angajații din educație au făcut și alte revendicări, printre care sporuri pentru condiții de muncă, grilă de salarizare, plata orelor suplimentare și indexarea salariilor cu rata inflației. În comunicatul de presă al celor trei sindicate – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” – se menționează că salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea sporurilor pentru condiții de muncă. De asemenea, grila de salarizare propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă net superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate, iar anomaliile actuale în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control trebuie remediate. Sindicaliștii au subliniat, de asemenea, că este necesară instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice cu rata inflației, plata suplimentară a personalului din unitățile/instituțiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.