“Situația Statistică a Terenurilor din județul Vaslui: 75,5% teren agricol și 24,5% teren neagricol”

best auto leo vaslui

În perioada februarie-martie 2023, reprezentanții Direcției pentru Agricultură a Județului Vaslui au desfășurat o acțiune de colectare și prelucrare de date. Aceasta a implicat centralizarea informațiilor primite de la unitățile administrative-teritoriale din județ, în vederea întocmirii Situației Statistice a Terenurilor la data de 31.12.2022 și transmiterea acesteia către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Această lucrare a fost efectuată în conformitate cu prevederile Programului Statistic Național Anual și a protocolului încheiat între Institutul Național de Statistică și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Scopul acestei acțiuni este evaluarea anuală a modului de folosință a terenurilor agricole (teren arabil, pășuni, fânețe, vii și livezi) și a terenurilor neagricole (păduri, ape, drumuri și căi ferate, curți și alte terenuri neproductive), conform surselor de date cadastrale înregistrate.

Astfel, suprafața totală a județului Vaslui înregistrată în Situația Statistică a Terenurilor la data de 31.12.2022 este de 531.689 ha. Din această suprafață, 401.488 ha reprezintă teren agricol (75,5%), iar 130.201 ha reprezintă teren neagricol (24,5%).

În ceea ce privește terenul agricol, acesta se compune din 292.679 ha (73%) teren arabil, 86.549 ha (21,6 %) pășuni, 7.845 ha (2%) fânețe, 11.672 ha (3%) vii, 2.743 ha (0,4) livezi și arbuști fructiferi.

În ceea ce privește terenul neagricol, acesta este format din 75.007 ha (58%) păduri și alte terenuri forestiere, 5.659 ha (4,2%) terenuri cu ape și ape cu stuf, 10.760 ha (8,2%) căi de comunicație și căi ferate, 14.776 ha (11,2%) terenuri ocupate cu construcții și curți, 23.999 ha (18,4%) terenuri degradate și neproductive, conform declarațiilor reprezentanților D.A.J. Vaslui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.