Negreștenii cu datorii la bugetul local pot fi scutiți de majorările de întârziere: Care sunt condițiile impuse și până când se pot depune cererile

best auto leo vaslui


Conform unei hotărâri a Consiliului Local Negrești, cetățenii cu datorii la bugetul local pot fi scutiți de majorările de întârziere, dar trebuie să îndeplinească anumite condiții. Aceștia trebuie să-și achite integral datoriile fiscale restante până la data de 31 decembrie 2022, să plătească toate amenzile în întregime, cu excepția celor contestate, și să depună toate declarațiile fiscale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. În plus, cererile de scutire de la plata majorărilor de întârziere trebuie să fie însoțite de actele de identitate ale proprietarilor și să fie depuse la Primăria Orasului Negreti până la data de 29 noiembrie 2023 și justificate temeinic. Pentru a beneficia de această măsură, nivelul minim al majorărilor de întârziere trebuie să fie de 150 lei, cu condiția achitării integrale a datoriilor din anul curent și a celor restante până la data menționată anterior. Este important de menționat că nu se vor anula penalitățile deja achitate până la data intrării în vigoare a hotărârii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informații de calitate.